Nova studija otkriva napredak u razvoju pametnog elektronskog nosa za detekciju gasova

Nova studija otkriva napredak u razvoju pametnog elektronskog nosa za detekciju gasova

Nedavna studija objavljena u ACS Sensors ističe značajan napredak u razvoju pametnog elektronskog nosa (e-nosa) koji je predvodio istraživački tim sa Instituta za fizičke nauke Hefei Kineske akademije nauka, pod vođstvom profesora Meng Ganga.

Ovaj novi e-nos koristi inovativnu strategiju modulacije samozagrevanja kako bi precizno razlikovao različite tipove ciljnih molekula gasa u roku od samo jedne sekunde. Dosadašnji napredak u detekciji molekula gasa korišćenjem e-nosa sastojao se od neselektivnih poluprovodničkih senzora gasa. Međutim, izdvajanje adekvatnih molekularnih karakteristika u kratkom vremenskom roku ostajalo je izazov, ometajući ranu primenu e-nosa za detekciju smrtonosnih ili eksplozivnih gasova.

U ovoj studiji, istraživači su razvili inovativni pristup kontroli i modulaciji temperature korišćenjem nanošip filma od volfram trioksida (VO3) taloženog pod kosim uglom (OAD). Ovaj film je služio kao osetljivi sloj za detekciju i stabilan samozagrevajući sloj. Zbog brze termalne relaksacije, OAD VO3 senzor može generisati karakteristične električne odgovore putem modulacije temperature samozagrevanja.

Ovaj napredak omogućio je tačnu diskriminaciju 12 molekula gasa u roku od 0,5–1 sekunde, što je značajno brže od dosadašnjih e-nosova.

Pored toga, istraživači su razvili pametni bežični sistem e-nosa koji omogućava preciznu i trenutnu identifikaciju ciljnih gasova u pozadini ambijentalnog vazduha.

Ovaj razvoj ima potencijalnu primenu u oblastima domovinske bezbednosti i javnog zdravlja, otvarajući nove mogućnosti za brzu i pouzdanu detekciju opasnih gasova.