Budžetom za 2021. predviđene subvencije za Fijat

Budžetom za 2021. predviđene subvencije za Fijat

Za subvencije privatnim preduzećima u predloženom republičkom budžetu za 2021. godinu namenjeno je ukupno 14,9 milijardi dinara. Sredstva su, između ostalog, namenjena za sprovođenje ugovora o zajedničkom investicionom ulaganju između Republike Srbije i Fijata.

Ta sredstva predviđena su u razdelu Ministarstva privrede kao ulaganja od posebnog značaja.

Za izmirenje preuzetih obaveza po ugovorima o dodeli sredstava za direktne investicije subvencije su namenjene za Džonson elektrik Niš, Kromberg i Šubert Kruševac, Eseks Zrenjanin, ZF Srbija Pančevo, MTU Beograd, Henkel Srbija Beograd, Linglong Zrenjanin, Planinku Kuršumlija, Hemijsku industriju Nevena Beograd i druge.

Sredstva za subvencije su, kako se precizira, namenjena za izmirenje preuzetih obaveza iz Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija.

U predloženom budžetu ne navode se konkretni iznosi subvencija za svako privatno preduzeće kome su ta sredstva namenjena.