Sumnjivo 60 diploma Univerziteta u Kragujevcu stečenih od 2014. do 2016. godine

Sumnjivo 60 diploma Univerziteta u Kragujevcu stečenih od 2014. do 2016. godine

Sumnja se da je Univerzitet u Kragujevcu u saradnji sa Evropskim centrom za mir i razvoj od 2014. do 2016. godine izdao 60 diploma koje nisu stečene na legalan način.

Tokom marta ta visokoškolska ustanova poništila je 22 diplome medicinskim sestrama za studije koje su izvođene u Puli, a za koje je hrvatsko ministarstvo prosvete utvrilo da su nelegalne.

Nakon toga, kandidatkinje se papirološki prebacuju na Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu, koji im je i izdao diplome o zaršenom školovanju.

Pored toga, Univerzitet je posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu predao dokumentaciju za još 38 lica, za koje postoji sumnja da su do diploma došli na nezakonit način.

„Pored 44 diplome koje su izdate medicinskim sestrama iz Republike Hrvatske na Univerzitetu u Kragujevcu su izdate diplome i za dve odbranjene doktorske disertacije licima iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pored navedenih diploma, u računarima nađene su skice za 14 diploma koje su pripremljene za štampu za odbrane doktorskih disertacija licima sa područja Kosova i Metohije, za koje sumnjamo da su izdate 2016. godine“, kaže Marko Lukić, generalni sekretar Univerziteta u Kragujevcu.

Dodao je da su u celom postupku Univerzitet u Kragujevcu, Republika Srbija i Fakultet medicinskih nauka, pored velike nematerijalne štete, pretrpeli i materijalnu štetu u iznosu od oko 10 miliona dinara.

Inače, Univerzitet u Kragujevcu studije je organizovao sa Evropskim centrom za mir i razvoj, koji nije akreditovan za izvođenje nastave na strukovnim studijama.

Aferu je nedavno otkrilo sadašnje rukovodstvo kragujevačkog univerziteta i o njoj su odmah obavešteni svi nadležni organi.