Poreska uprava: Sledeće nedelje preduzetnici paušalci dobiće rešenje o obavezama

Poreska uprava: Sledeće nedelje preduzetnici paušalci dobiće rešenje o obavezama

Poreska uprava Srbije najavila je da će tokom sledeće nedelje svi preduzetnici – paušalci dobiti rešenje o utvrđenim obavezama za 2021. godinu.

Poreska uprava će, kako je precizirano, od 18. do 25. januara svim preduzetnicima – paušalcima dostaviti elektronska rešenja o utvrđenim poreskim obavezama za ovu godinu.

Poreska uprava izvršila je, kako je saopšteno, obračun poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu, za vlasnike samostalne delatnosti koji se paušalno oporezuju.

Mesečne akontacije po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu, uplaćuju se sa pozivom na broj, u čijoj je strukturi broj odobrenja za plaćanje (BOP), dodeljen za 2021. godinu.

Novoosnovani preduzetnici – paušalci u roku od 48 sati, od dana registracije osnivanja privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre, dobijaju rešenje o utvrđenoj obavezi u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave.

Podseća se da od prošle godine rešenja o utvrđenim obavezama preduzetnici-paušalci dobijaju isključivo elektronskim putem i to dostavljanjem u poresko sanduče na portalu Poreske uprave (ePorezi).

Shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, rešenje u elektronskom obliku se smatra dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave.

Za pristup portalu Poreske uprave neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat, koji izdaje pet sertifikacionih tela u Srbiji (MUP, JP PTT, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems), a ukoliko pristup poreskom sandučetu u ime preduzetnika-paušalca vrši drugo lice, poreski obveznik je dužan da to lice ovlasti.

Poreski obveznici se dodatno mogu informisati i u Kontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700/700 007 i 011/331 01 11, kao i na šalteru „Vaš poreznik“ u 37 filijala širom Srbije.