Budžetski deficit u prvih pet meseci 99,8 milijardi dinara

Budžetski deficit u prvih pet meseci 99,8 milijardi dinara

U periodu januar – maj ostvaren je deficit republičkog budžeta u iznosu od 99,8 milijardi dinara. Prihodi su ostvareni u iznosu od 533,8 milijardi dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 633,6 milijardi dinara.

U maju je ostvaren deficit u iznosu od 59,5 milijardi dinara.

Takođe, u maju su naplaćeni prihodi u iznosu od 106,5 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 92,9 milijardi dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 47,5 milijardi dinara i akciza u iznosu od 23,3 milijarde dinara. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 13,2 milijarde dinara, a priliv donacija u maju iznosio je 0,4 milijarde dinara.