COVID-19 može narušiti seksualnu funkciju kod žena, pokazuje studija Bostonskog univerziteta

COVID-19 može narušiti seksualnu funkciju kod žena, pokazuje studija Bostonskog univerziteta

Studija koju je sproveo Boston University otkrila je da COVID-19 može imati negativan uticaj na seksualnu funkciju kod žena, pri čemu dugotrajni COVID pokazuje posebno štetan efekat. Ovo istraživanje, koje je obuhvatilo više od 2.000 cisgender žena, prvo je koje istražuje dugoročne posledice COVID-19 na seksualno zdravlje kod žena.

Dr. Amelija M. Stenton, pomoćnica profesora psiholoških nauka i nauka o mozgu na BU College of Arts & Sciences, ističe da su rezultati ove studije važni jer ukazuju na fiziološke i psihološke uticaje dugotrajnog COVID-a na seksualno blagostanje žena.

Studija je obuhvatila online anketu u kojoj su učestvovale žene koje su nikada nisu imale COVID i one koje su bile pozitivne na virus. Rezultati su pokazali da su žene koje su preležale COVID imale niže nivoe želje, uzbuđenja, podmazivanja i zadovoljstva u poređenju sa onima koje nisu bile zaražene. Posebno zabrinjavajući rezultati odnose se na žene sa dugotrajnim COVID-om, koji su pokazali značajno lošije rezultate u faktorima kao što su uzbuđenje, podmazivanje, orgazam i bol.

Ovi nalazi sugerišu da infekcija COVID-19 može imati dugoročne posledice na seksualnu funkciju žena, kako fiziološki tako i psihološki. Stenton ističe važnost otvorenog dijaloga o seksualnom zdravlju i podrške koju pružaoci zdravstvenih usluga mogu pružiti pacijentima koji se suočavaju sa ovim problemima.

Nadalje, studija postavlja temelje za dalja istraživanja u oblasti seksualnog zdravlja i pruža smernice za razvoj intervencija koje mogu pomoći ženama u suočavanju sa posledicama COVID-19 na njihov seksualni život. Stenton naglašava važnost otvaranja dijaloga o seksu u zdravstvenoj praksi i ističe da je podrška pacijentima ključna u rešavanju ovog problema.