Treba sačekati sa masovnom vakcinacijom trudnica

Treba sačekati sa masovnom vakcinacijom trudnica

Mislim da još nije vreme za rutinsku vakcinaciju trudnica dok ne dobijemo još podataka kliničkih ispitivanja vakcina na trudnicama, izjavio je danas za TV K1 profesor Medicinskog fakukteta i klinički farmakolog dr Radan Stojanović.

„One inicijalno nisu bile uključene u klinička ispitivanja, a tvrditi da je nešto bezbedno a trudnice nisu bile uključene u ispitivanja je malo neozbiljno. Ajde da sečekamo malo rezultate, pa da kažemo da ćemo svaku trudnicu vakcinisati, jer ako kod jedne koja je vakcinisana dođe do neželjenih događaja, to je već ozbiljan problem“, rekao je Stojanović.