Studija otkriva da prevalencija dugog COVID-a varira geografski u Sjedinjenim Državama

Studija otkriva da prevalencija dugog COVID-a varira geografski u Sjedinjenim Državama

Postoje geografske varijacije u prevalenciji dugog COVID-a u Sjedinjenim Državama, prema istraživanju objavljenom u nedeljnom izveštaju američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti i mortaliteta od 15. februara.

dr Nikol D. Ford iz CDC-a u Atlanti i kolege analizirali su podatke neinstitucionalizovanih odraslih američkih lica koji su učestvovali u Sistemu za nadzor faktora rizika u ponašanju 2022. kako bi ispitali prevalenciju dugog COVID-a, definisanog kao samoprocena sve simptome koji traju tri ili više meseci koji nisu bili prisutni pre COVID-19.

Istraživači su otkrili da je 6,4 procenta neinstitucionalizovanih odraslih u SAD prijavilo da su ikada iskusili dugi COVID, na nacionalnom nivou. Uočene su varijacije u ponderisanoj prevalenci standardizovanoj po starosti i polu, od 1,9 do 10,6 procenata za Američka Devičanska ostrva i Zapadnu Virdžiniju, respektivno; u sedam država, prevalencija je premašila 8,8 procenata (najveća granica kvintila prevalencije). U Novoj Engleskoj i Pacifiku, prevalenca je bila niža, dok je veća prevalencija primećena na jugu, srednjem zapadu i zapadu.

„S obzirom na povećane potrebe za zdravstvenom zaštitom među osobama koje dugo pate od COVID-a, tekuća procena podataka o rasprostranjenosti na nivou države i teritorije mogla bi da vodi politiku, planiranje ili programiranje“, pišu autori. „Procene na državnom nivou takođe mogu pomoći da se identifikuju geografski dispariteti u dugom COVID-u širom Sjedinjenih Država koji bi mogli da usmeravaju intervencije za promovisanje zdravstvene jednakosti.