Studija otkriva da su kognitivni simptomi česti kod osoba sa stanjem nakon COVID-19

Studija otkriva da su kognitivni simptomi česti kod osoba sa stanjem nakon COVID-19

Prema studiji objavljenoj na mreži 14. februara u JAMA Netvork Open, pojedinci koji su preživeli COVID-19 često se suočavaju sa kognitivnim simptomima kao posledicom bolesti.

Abhishek Jaivant, Ph.D., sa Veill Cornell Medicine u Njujorku, i njegovi kolege istraživali su prevalenciju samoprijavljenih kognitivnih simptoma kod osoba sa stanjem nakon COVID-19 u poređenju sa osobama koje su prethodno preživele akutni teški respiratorni sindrom koronavirusa 2, ali nisu razvile stanje nakon COVID-19. Podaci su obuhvatili 14.767 ispitanika koji su imali potvrđenu infekciju COVID-19 najmanje dva meseca pre popunjavanja internet ankete.

Rezultati studije pokazuju da je 56,7 posto od 1.683 osobe koje su prijavile stanje nakon COVID-19 i 27,1 posto onih koji nisu prijavili stanje nakon COVID-19 prijavilo barem jedan kognitivni simptom koji je bio prisutan svakodnevno. Više dnevnih kognitivnih simptoma bilo je povezano sa povećanim rizikom od umerenih smetnji u funkcionisanju, smanjenim izgledima za zaposlenje sa punim radnim vremenom i većom ozbiljnošću simptoma depresije.

Autori istraživanja ističu važnost prepoznavanja ovih simptoma kao potencijalnih meta za intervencije koje bi mogle poboljšati kognitivnu funkciju kod osoba sa stanjem nakon COVID-19.