Kardiovaskularni rizici i COVID-19: Novo istraživanje potvrđuje prednosti vakcinacije

Kardiovaskularni rizici i COVID-19: Novo istraživanje potvrđuje prednosti vakcinacije

COVID-19 je respiratorna bolest. Ipak, od najranijih dana pandemije, kardiovaskularni rizici povezani sa infekcijom SARS-CoV-2 bili su jasni: osobe sa teškim slučajevima COVID-19 često su umrle od kardiovaskularnih komplikacija, a oni sa već postojećim kardiovaskularnim oboljenjima su imali veću verovatnoću da će imaju tešku bolest ili umru.

Ukratko, kardiovaskularni sistem je od početka igrao centralnu ulogu u COVID-19.

Nije iznenađujuće što je rasprava o COVID-19 i vakcinama rasplamsala da su kardiovaskularne bolesti centralno pitanje. Oni koji se protive vakcinaciji često tvrde da kardiovaskularni rizici prevazilaze bilo kakvu korist. Ali kada se pregledaju podaci o COVID-19, vakcinama i kardiovaskularnom zdravlju, zaključci su jasni: vakcine su bezbedne i efikasne u smanjenju kardiovaskularnih komplikacija koje su obeležje COVID-19.

Nova studija od 20,5 miliona ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu, Španiji i Estoniji koristila je elektronske zdravstvene kartone kako bi utvrdila kako vakcine protiv COVID-19 utiču na kardiovaskularne komplikacije nakon infekcije SARS-CoV-2. Uključeno je približno isti broj vakcinisanih i nevakcinisanih, a vakcinisanu grupu činili su ljudi koji su primili bar jednu od vakcina AstraZeneca, Pfizer, Moderna ili Janssen.

Studija je otkrila da su uobičajene kardiovaskularne komplikacije COVID-19 – uključujući krvne ugruške, moždani udar, aritmije i srčani udar – bile značajno smanjene u vakcinisanoj grupi, sa zaštitnim efektima koji su trajali i do godinu dana nakon vakcinacije.

Iako ova najnovija studija predstavlja jedno od najsveobuhvatnijih istraživanja kardiovaskularnih prednosti vakcinacije protiv COVID-19, njeni nalazi su u skladu sa ranijim, manjim studijama.

Studija iz 2022. godine na 231.037 ljudi otkrila je da su dve doze vakcine protiv COVID-19 smanjile rizik od moždanog i srčanog udara do četiri meseca nakon prodorne infekcije.

Naknadna studija od 1,9 miliona ljudi otkrila je da dok su dve doze mRNA vakcine ili jedna doza vakcine Johnson & Johnson štitile od velikih kardiovaskularnih događaja nakon COVID-19, čak i jedna doza mRNA vakcine nudi određenu korist u smanjenju rizika kardiovaskularnih komplikacija.

Odluke o zdravstvenoj zaštiti zahtevaju odmeravanje rizika i koristi od lečenja, a za vakcine protiv COVID-19 niski kardiovaskularni rizici favorizuju vakcinaciju. Studija na više od 4 miliona vakcinisanih Australijanaca nije otkrila porast iznenadne srčane smrti. Čak i pacijenti sa već postojećom srčanom insuficijencijom nemaju povećan rizik od pogoršanja srčane insuficijencije, miokarditisa ili krvnih ugrušaka nakon vakcinacije.

Iako je bezbednost vakcina protiv COVID-19 dobro utvrđena, to ne znači da nema rizika. Pregled 99 miliona pojedinaca u Globalnoj mreži podataka o vakcinama potvrdio je ranije studije koje su otkrile povećan rizik od miokarditisa i perikarditisa, koji se primećuje prvenstveno kod mladih muškaraca — istorijski grupa koja je najviše izložena riziku od miokarditisa pre nego što se pojavio COVID-19.

Dok pojedinci sa većim rizikom od ovih komplikacija treba da se konsultuju sa svojim zdravstvenim radnicima prilikom donošenja odluka o vakcinaciji, treba napomenuti da je rizik od miokarditisa i perikarditisa generalno veći kod COVID-19, čak i u ovoj kohorti.

Studije su takođe otkrile da produžavanje vremena između prve i druge doze mRNA vakcine COVID-19 izvan prvobitno preporučenog intervala od tri nedelje smanjuje rizik od miokarditisa. Štaviše, postvakcinalni miokarditis ima tendenciju da bude prolazan sa veoma dobrim oporavkom i manje je težak od onog povezanog sa COVID-19.

Rizik od miokarditisa kod mladih ljudi je naveo neke da tvrde da su prednosti vakcina protiv COVID-19 negirane kada se uporede sa mogućnošću upale srca. Saopštenje Američkog udruženja za srce potvrđuje da su rizici od kardiovaskularnih komplikacija kod mladih ljudi sa blažim slučajevima COVID-19 (simptomi koji traju manje od četiri dana) mali, ali napominje da postoje zabrinjavajući znaci za one koji imaju težu bolest. sa infekcijom.

Štaviše, drugi kardiovaskularni rizici povezani sa infekcijom moraju se uzeti u obzir pri odmeravanju rizika i koristi. To uključuje multisistemski inflamatorni sindrom ili „MIS-C“ i srčane aritmije — daleko češći rizik od COVID-19 od miokarditisa.

Konačno, tvrdnja da je COVID-19 bezopasan kod dece nije tačna: u Kanadi COVID-19 je šesti vodeći uzrok smrti za decu uzrasta od jedne do 14 godina, a deseti za osobe od 15 do 19 godina. Sve u svemu, studije otkrivaju da čak i kod mladih ljudi koristi od vakcinacije prevazilaze rizike, posebno kada su u pitanju kardiovaskularne bolesti.

Postoje pojedinci čije zdravstveno stanje onemogućava vakcinaciju protiv COVID-19, i drugi za koje zdravstveni rizici mogu biti veći od koristi. Ali, za ogromnu većinu ljudi — uključujući mlade i inače zdrave ljude — vakcinacija protiv COVID-19 nije samo bezbedna, već bi kardiovaskularna zaštita koju nudi mogla biti spasonosna.