Hiperbarična terapija kiseonikom testirana za post-COVID stanja

Hiperbarična terapija kiseonikom testirana za post-COVID stanja

Hiperbarična terapija kiseonikom – davanje pacijentima 100% kiseonika pri pritisku koji odgovara 10-20 metara ispod nivoa mora – postoji skoro 100 godina. Ali metodi nedostaju savremeni dokazi iz kliničkih studija, što takođe znači da postoji nedostatak znanja o doziranju, svi pacijenti dobijaju istu dozu.

„Kada sam započeo svoje istraživanje, želeo sam da saznam kako tretman treba da se dozira različitim pacijentima“, kaže Anders Kjelberg, zamenik glavnog lekara i šef Hiperbarične jedinice u Univerzitetskoj bolnici Karolinska i istraživač koji je sada napisao tezu o hiperbaričnoj bolesti. terapija kiseonikom.

Ali imao je vremena da uradi samo dva ispitivanja doze – onda je došla pandemija COVID-19.

„Imali smo pacijente sa nedostatkom kiseonika i nekontrolisanom upalom. Imali su upravo one probleme kod kojih hiperbarična terapija kiseonikom može da pomogne“, kaže Anders Kjelberg.

On je testirao tretman na 17 pacijenata sa COVID-19 u tri različite bolnice i uporedio ga sa jednako velikom kontrolnom grupom.

„Kod 20 pacijenata koje smo imali u Univerzitetskoj bolnici Karolinska, videli smo ogromnu razliku između onih koji su dobili lečenje i onih koji nisu. Mogli su da odu kući mnogo ranije i njihovi vitalni parametri kao što su puls, brzina disanja i oksigenacija su poboljšani. ,“ on kaže.

Hipoteza je da tretman izlaže imune ćelije stresu koji uzrokuje umiranje starih i loših ćelija imuniteta, čime se podmlađuje celokupna populacija imunih ćelija koje posle bolje funkcionišu.

Sada je u toku studija na 80 pacijenata nakon COVID-a, sa nadom da će i oni imati koristi od lečenja.

„Rezultati će doći kasnije tokom godine“, kaže Anders Kjelberg.