Fizikalna terapija za dugotrajni COVID: Istraživanja pokazuju da pacijenti imaju koristi

Fizikalna terapija za dugotrajni COVID: Istraživanja pokazuju da pacijenti imaju koristi

Studije pokazuju da oni koji pate od dugotrajnog COVID-a mogu imati koristi od usluga fizikalne terapije čim budu u stanju da tolerišu fizičku aktivnost, rekao je docent PCOM Georgia, specijalizovan za kardiopulmonalnu fizikalnu terapiju.

Pacijenti koji dugo boluju od COVID-a imaju obilje simptoma koji rezultiraju funkcionalnim deficitima povezanim sa kardiopulmonalnim, muskuloskeletnim, neuromuskularnim i, u nekim slučajevima, kognitivnim deficitima. Ovi simptomi dovode do značajnog funkcionalnog pada koji utiče na kvalitet života.

Alaina Bell, PT, DPT, koja je sertifikovana specijalista za kardiopulmonalnu fizikalnu terapiju, kaže da nedavna istraživanja pokazuju da su fizioterapeuti direktno uključeni u lečenje dugih simptoma COVID-a u svim okruženjima, uključujući stacionarnu, akutnu negu i ambulantna okruženja.

Studija Američkog udruženja za fizikalnu terapiju ukazuje da usluge fizikalne terapije mogu poboljšati ishode koji se odnose na oštećenja kardiopulmonalnog i mišićno-skeletnog sistema i kvalitet života kod pacijenata koji doživljavaju efekte dugotrajnog COVID-a, koji se sastoji od „znakova, simptoma i stanja koja nastavljaju da se razvijaju nakon akutne infekcije COVID-19. Ova stanja mogu trajati nedeljama, mesecima ili godinama“, navodi CDC.

„Verujem da su rezultati lečenja za sve pacijente maksimizirani uz multidisciplinarni timski pristup“, rekao je dr Bel. Fizioterapeuti mogu da pruže individualizovane programe rehabilitacije onima sa dugim COVID-om.

„Na primer“, nastavila je ona, „možemo ih naučiti kako da upravljaju umorom kako bi poboljšali toleranciju na vežbanje, obezbedili ciljane vežbe disanja za jačanje mišića disanja, poboljšali kapacitet pluća i poboljšali ukupnu snagu, fleksibilnost i pokretljivost.

CDC izveštava da dugotrajni COVID obično pogađa one sa teškom bolešću COVID-19 koja zahteva prijem u bolničku jedinicu intenzivne nege, one koji su imunokompromitovani sa osnovnim zdravstvenim stanjima i nevakcinisane. Pored odraslih, dugotrajan COVID može da pogodi i decu i adolescente.

„Fizioterapeuti imaju jedinstvene veštine, što ih čini ključnim multidisciplinarnim članovima tima koji olakšavaju pacijentov povratak na optimalnu funkciju kako tokom boravka u bolnici tako i nakon otpusta“, rekao je Bel.

Plućnu rehabilitaciju, koja se fokusira na kardiopulmonalni sistem, može izvoditi ili fizioterapeut ili respiratorni terapeut. Prema studijama objavljenim u UC Davis Health Nevs i od strane Američkog udruženja za fizikalnu terapiju, vežbe jačanja, aerobni trening i istezanje pomažu da se pacijenti vrate na prethodni nivo funkcije.

Studije pokazuju da je fokus na preobuci disanja kako bi se poboljšala ventilacija, tehnikama iskašljavanja za poboljšanje uklanjanja sekreta i vežbi za poboljšanje snage dijafragme i mišića koji pomažu pri disanju.

„Istraživanje podržava početak rane fizikalne terapije kako bi se promovisala funkcionalna mobilnost, smanjile medicinske komplikacije povezane sa mirovanjem u krevetu i vratio pacijent na prethodni nivo funkcije“, rekao je Bell.

Ona je dodala: „Gruzija je država sa direktnim pristupom, dozvoljavajući pacijentima da traže vanbolničke usluge fizikalne terapije bez uputnice lekara. Pacijenti sa dugim COVID-om mogu da koriste usluge fizikalne terapije kako bi poboljšali svoje simptome i kvalitet života.“